KEM 2020

Peter Palmér - Föreläsare

Peter Palmér

Peter Palmér

Nordic Preparedness

Peter Palmér arbetar just nu på Socialstyrelsen inom den särskilda organisationen covid-19. Peter har tidigare arbetat som konsult på Nordic Preparedness som utgörs av seniora rådgivare inom samhällets krisberedskap. Peter har en bakgrund inom strategisk och operativ sjukvårdsledning och har bland annat varit projektledare för införandet av Skånes kemambulans. Peter kommer att berätta om utbildningskonceptet Omhändertagande i Riskfylld Miljö.