KEM 2020

Leif Hylander - Föreläsare

Leif Hylander

Leif Hylander

Räddningstjänsten Perstorp

Leif Hylander är platschef på Räddningstjänsten i Perstorp. Han anses vara en av Sveriges främsta kemexperter inom räddningstjänsten med erfarenhet av flera 100 olyckor med kemikalier och farlig gods i hela landet. Leif Hylander, som också sitter med i programgruppen, kommer under webbinariet att berätta om Utsläpp av järntriklorid ombord på färjan Peter Pan i Trelleborgs hamn.