KEM 2020

Samuel Andersson - Föreläsare

Samuel Andersson

Samuel Andersson

Räddningstjänsten Östra Götaland

Samuel Andersson är brandingenjör i grunden och har varit en del av Räddningstjänsten Östra Götaland sedan 10 år tillbaka. Huvudsakligen arbetar han med förebyggande och insatsförberedande frågor kopplat till farliga verksamheter och sevesoverksamheter, men det ryms även uppgifter inom samhällsplanering, byggfrågor, olycksutredningar och oljeskydd inom hans arbetsbeskrivning. Samuel har också en hel del erfarenheter i bagaget av händelser och övning relaterat till farliga ämnen, dels inom länet och den samverkan som sker där, men också i egenskap av att han tidigare arbetade en del av tjänsten som kemkoordinator åt MSB. Operativt arbetar Samuel i funktionen som benämns insatschef, ett nivå 3- befäl som fungerar som räddningsledare ute på skadeplats. På webbinariet KEM 2020 kommer Samuel att berätta om erfarenheterna från den händelse som inträffade förra sommaren, då mellan 15-20 kilo sprängämnen detonerades mitt i centrala Linköping.