KEM 2020

Paul Juhlin - Föreläsare

Paul Juhlin

Paul Juhlin

Polisen Region Syd

Paul Juhlin arbetar för Polisen Region Syd. Paul har lång erfarenhet som Yttre Befäl i Malmö, befäl på polisens Regionledningscentral Syd och har arbetat med utbildning och samverkan inom farliga ämnen, CBRN E och terror. Paul kommer på KEM 2020 att prata om den ökade hotbilden med bland annat sprängämnen i samhället.