KEM 2020

Föreläsare

KEM 2020 Föreläsare

Paul Juhlin

Polisen Region Syd

Paul Juhlin arbetar för Polisen Region Syd. Paul har lång erfarenhet som Yttre Befäl i Malmö, befäl på polisens Regionledningscentral Syd och har arbetat med utbildning och samverkan inom farliga ämnen, CBRN E och terror. Paul kommer på KEM 2020 att prata om den ökade hotbilden med bland annat sprängämnen i samhället.

Läs mer om Paul

Samuel Andersson

Räddningstjänsten Östra Götaland

Samuel Andersson är brandingenjör i grunden och har varit en del av Räddningstjänsten Östra Götaland sedan 10 år tillbaka. Huvudsakligen arbetar han med förebyggande och insatsförberedande frågor kopplat till farliga verksamheter och sevesoverksamheter, men det ryms även uppgifter inom samhällsplanering, byggfrågor, olycksutredningar och oljeskydd inom hans arbetsbeskrivning. Samuel har också en hel del erfarenheter i bagaget av händelser och övning relaterat till farliga ämnen, dels inom länet och den samverkan som sker där, men också i egenskap av att han tidigare arbetade en del av tjänsten som kemkoordinator åt MSB. Operativt arbetar Samuel i funktionen som benämns insatschef, ett nivå 3- befäl som fungerar som räddningsledare ute på skadeplats. På webbinariet KEM 2020 kommer Samuel att berätta om erfarenheterna från den händelse som inträffade förra sommaren, då mellan 15-20 kilo sprängämnen detonerades mitt i centrala Linköping.

Läs mer om Samuel

Leif Hylander

Räddningstjänsten Perstorp

Leif Hylander är platschef på Räddningstjänsten i Perstorp. Han anses vara en av Sveriges främsta kemexperter inom räddningstjänsten med erfarenhet av flera 100 olyckor med kemikalier och farlig gods i hela landet. Leif Hylander, som också sitter med i programgruppen, kommer under webbinariet att berätta om Utsläpp av järntriklorid ombord på färjan Peter Pan i Trelleborgs hamn.

Läs mer om Leif

Peter Palmér

Nordic Preparedness

Peter Palmér arbetar just nu på Socialstyrelsen inom den särskilda organisationen covid-19. Peter har tidigare arbetat som konsult på Nordic Preparedness som utgörs av seniora rådgivare inom samhällets krisberedskap. Peter har en bakgrund inom strategisk och operativ sjukvårdsledning och har bland annat varit projektledare för införandet av Skånes kemambulans. Peter kommer att berätta om utbildningskonceptet Omhändertagande i Riskfylld Miljö.

Läs mer om Peter